Wat is een orgonite?

wat is een orgonite?

Een orgonite is een object opgebouwd uit -afwisselend- lagen organisch en anorganisch materiaal, ontworpen om de kosmische levensenergie (orgone energie, chi, prana) aan te trekken en te zuiveren.

Wat is een orgonite?  Geschiedenis

Dr. Wilhelm Reich (1897-1957)
De oorsprong van orgonite ligt bij Dr. Wilhelm Reich (1897-1957), die als eerste het idee had om een object te ontwikkelen dat levensenergie zou aantrekken. Hij stapelde lagen fiberglas (organisch materiaal) en staalwol (anorganisch materiaal) op elkaar om een ‘orgone accumulator’ te creëren, een soort grote kist. Door patiënten gedurende een bepaalde tijd in de accumulator te laten plaatsnemen, slaagde Reich erin hen van verschillende klachten af te helpen.
https://historiek.net/wilhelm-reich-orgone-cloudbuster-mulisch/138314/

Orgone energie zou volgens Reich uit twee componenten bestaan: de levensbevorderende positieve vorm (door Reich ‘OR’ of ‘POR’ genoemd) en de schadelijke negatieve etherische energie (‘deadly orgone’ of ‘DOR’).

De DOR  of Deadly Orgone, wordt geassocieerd met stress, spanning en negatieve omgevingsinvloeden. Factoren zoals vervuiling, elektromagnetische straling en negatieve emoties dragen bij aan de accumulatie van DOR.

De POR of Positive Orgone is de gewenste levensbevorderlijke vorm van orgone energie.

Zijn ‘orgone accumulator’ trok beide aan.

Het uiteindelijk streven is om een omgeving te creëren waarin POR of de Positieve Orgone energie overheerst, wat bijdraagt aan welzijn en vitaliteit.

Er moest dus een manier gevonden worden om de DOR of de Deadly Orgone energie uit te filteren of te neutraliseren.

En hierin speelt het volgend echtpaar een belangrijke rol:

Don en Carol Croft (2000)
In 2000 boekte het echtpaar Don en Carol Croft een grote doorbraak door met andere materialen hetzelfde resultaat als Dr. Reich te verkrijgen. Ze goten polyesterhars (organisch materiaal) gecombineerd met metalen (anorganisch materiaal) in mallen en voegden als extra kwartkristal toe.

Dit was een belangrijke aanvulling. Kwartskristallen hebben namelijk de eigenschap etherische energie te verzamelen, te transformeren en uit te stralen. Door hun aanwezigheid wordt de negatieve energie (DOR) omgezet in positieve energie (POR).
Deze aanvulling vormt de basis van de huidige orgonites, die op een continue en efficiënte wijze orgone energie aantrekken en uitstralen.

In essentie draait het allemaal om het streven naar een gezonde balans, waarbij negatieve energie wordt verminderd en omgezet in positieve, levensbevorderlijke energie.
Orgonites fungeren als instrumenten om deze transformatie te faciliteren, met als doel een harmonieuze en positieve leefomgeving te creëren.

Mijn bijdrage (2020)
Als aanvulling op deze evolutie speelt mijn gave om de werking van kristallen aan te voelen een belangrijke rol.
Het wonderbaarlijke harmoniserende effect op de chakra’s maakt kristallen bewust en doelgericht gebruiken in een orgonite tot een absolute meerwaarde.

Door gebruik te maken van de combinatie van deze twee factoren, namelijk de positieve orgone energie en de versterkte kristalenergie, slaag ik erin voorwerpen te maken die uniek zijn in hun werking. Het doel is om mensen, dieren, planten en de leefomgeving energetisch meer in balans te brengen en het algehele trillingsveld te verhogen. Dit kan leiden tot een bewustzijnsverhoging en meer welzijn.

Wat is een orgonite? Hoe is hij opgebouwd?

Om een goede orgonite te maken zijn er 3 componenten nodig:

Opgebouwd in lagen:

Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan ze op te bouwen volgens het basisprincipe van Dr. Reich., nl. in lagen waarbij lagen orgonisch (kristallen) en lagen niet-organisch (metaal) materiaal elkaar afwisselen. Je kan het zien als een filtersysteem waarbij de orgone energie door de verschillende lagen wordt getrokken en zo:

 

Wat is een orgonite? Werking

Orgonite Geschenk

Orgonite is een heerlijk geschenk voor jezelf of je naaste